İLAN

T.C.
ARDAHAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI
İLAN
Mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na (Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü’ne ) verilen tapu kaydı Gürçayır Mahallesi, Cinderesi mevki , F49D14C pafta , 109 Ada ve 43 parseL numaralı alan içerisinde Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü İnönü Mah. Prof. Dr. Abdulmecit DOĞRU Cad. Sağlık kompleksi No :4 MERKEZ /ARDAHAN adresindeki Sağlık Kompleksi binasında hizmet vermekte olan Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin giriş katı ( Yüksek giriş) polikliniklerinin bulunduğu koridorda toplam 15 m2 kapalı alan kantin ve çay ocağı olarak kullanılmak üzere bu alan için 13.08.2018 Pazartesi günü TRT saati ile saat 10:00’da İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat Satın Alma İhale Toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45., 46., 47. Ve 48. Maddeleri gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl ) süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. Söz konusu kiralama işinin tahmin edilen bedeli 9.000,00 TL olup ,% 3 ( yüzde üç ) oranındaki geçici teminat tutarı 270,00 TL’dir.
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin:
a) Oda sicil kayıt belgesini (Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge) vermeleri gereklidir.
b) Tebligat için adres beyanını (Nüfus Müdürlüğü’nden) vermeleri gereklidir.
c) Geçmişte kantin, çay ocağı, market, pastane veya lokanta işletmeciliği yaptığına dair çalıştığı kurumdan alacağı belgeyi ya da ticaret ve sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığından alacağı belgeyi ihale öncesinde ihale komisyonuna vermeleri gereklidir.
d) Geçici teminat tutarının Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesindeki TR210001200967800007000030 numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olmak şartı ile bankalardan alınmış geçici teminat mektubu getirmeleri gereklidir.
e) Türkiye’de yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi (ikametgah) getirmeleri gereklidir.
f) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi getirmeleri gereklidir.
g) Başkaları adına ihaleye katılacakların güncel geçerli, noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli suretini getirmeleri gereklidir.
h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi getirmeleri gereklidir.
i) Daha önce kantin kiralayıp kira borçlarını ödemeyenler ve kantin ihalesine katılıp teminatını yakanlar ihaleye katılamaz. Bu nedenle katılımcıların mali sicil kaydı getirmeleri gereklidir.
j) Yıllık kira bedelleri 4 (Dört) eşit taksitte, 3’er (Üçer) aylık dönemler haline ve her dönemin ilk 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR210001200967800007000030 numaralı hesabına Türk Lirası cinsinden ödenmesi gereken paranın yatırılması suretiyle ödenir. Ödenmediği durumda gecikilen her gün için gecikme faizi uygulanır. Bu gecikmenin 30 (Otuz) günü geçmesi halinde sözleşme feshedilir. Kiracı bu nedenle uğrayacağı zarardan dolayı Kurumumuzdan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
k) Ağır hapis, 6 (altı) aydan fazla hapis veya “zimmet – ihtilas – irtikap – rüşvet – hırsızlık – dolandırıcılık – sahtecilik – inancı kötüye kullanma – dolaylı iflas” gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalesine başvuruları kabul edilmez ve ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihaleye katılacak olanların adli sicil kaydı getirmeleri zorunludur.
İhale dokümanları (şartname, kira sözleşmesi) Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin satın alma biriminde görülerek incelenebilir. İhaleye iştirak edecek olanların 100 ( yüz) TL şartname bedelini, Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Halk Bankası A.Ş. Ardahan Şubesi TR210001200967800007000030 numaralı hesabına Türk Lirası olarak yatırmaları kaydıyla, dosya satın almaları zorunludur. Kira şartnamesini imzalamış olmaları mecburidir. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç ve benzerleri ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İsteklilerin, yukarıda istenen belgeleri ihale gün ve saatine kadar satın alma birimine sunmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonu gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR
DT.Burcu DEMİR
Hastane Yöneticisi / Başhekim
İdarenin Adresi : İnönü Mah. Prof.Dr. Abdulmecit DOĞRU Cad. Sağlık kompleksi No :4 MERKEZ /ARDAHAN
Tel : 0478 211 59 72 – 59 18
Fax : 0478 211 61 49

Yasal Uyarı: Yayınlanan haberlerin tüm hakları 23 Şubat Gazetesi Ardahan Haber'ya aittir. Kaynak gösterilse dahi haberlerin tamamı özel izin alınmadan kullanılmaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılan haberin aktif link verilerek kullanılabilir.
  • KULLANICI ve EDİTÖR GİRİŞİ
  • Facebook veya Twitter hesabınız ile güvenli ve hızlı bağlanabilirsiniz!
  • Gizlilik Sözleşmesi gereği kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
  • Facebook ile Giriş Yap  
  • KULLANICI GİRİŞİ
  • Eğer Kayıtlı Kullanıcı Değilseniz KAYIT OL!