KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI

Kurban Bayramı münasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer tedbirlerin alınması için gerekli usul ve esasları düzenleyen ilgi (a) Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik, ilgi (b) 19/06/2018 tarihli ve 3030453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, ilgi (c) 19.07.2018 tarihli ve 78269613-212-232 sayılı Valilik Onayı ile oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısı 25.07.2018 tarihinde Valilik Toplantı Salonunda yapılmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
KARAR
I. İlimizde kurban hizmetlerinin kurumlar arasındaki koordinasyonunun Vali Yardımcısı
Başkanlığında İl Müftülüğünce sağlanmasına,
2. İlgili kurum ve kuruluşlardan oluşan komisyonun, ihtiyaç halinde Kurban Bayramından önce gerekli kararları almak üzere toplanmasının ve bilahare görülecek lüzum üzerine toplantıya çağrılmak gerekiyorsa bu görevin de İl Müftülüğünce yürütülmesine,
3. İlimizde tespit edilen kurban kesim yerleri haricinde kendi bağ ve bahçesi (umuma açık alanlar, Apartman bahçesi vb. hariç) olup da kurbanını kendi yerlerinde kesmek isteyenlerin kesebilmelerine, her hangi bir müdahalenin yapılmamasına, ancak kurban atıklarını bertaraf etmek için gerekli tedbirleri almayanlara Belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai müeyyide uygulanmasına,
4. Kurban satış yerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulacaktır. Bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimlerin, Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenmesine.
5. Komisyonun almış olduğu kararlara uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20/s maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. Maddesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12. ve 14. maddeleri ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmasına,
6. Kurban olmayacak hayvanları satanlar hakkında tüketiciyi yanıltmaktan dolayı haklarını aramak için tüketicilerin Tüketiciyi Koruma Kanunu” hükümleri uyarınca müracaatlarını yapmak üzere ilgili kurumlara yönlendirilmesine,
7. Alınan bu kararların İlçe Komisyonlarında da görüşülmek üzere tamim edilmesine,
8. Kurban hizmeti yürütecek kurumların görevlerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
9. Kurban deri ve sakatatlarının zayi olmadan amacına matuf bir şekilde değerlendirilebilmesi İçin fiziksel ve diğer unsurlar doğrultusunda komisyonlarca erekli tedbirlerin alınması noktasında hassasiyet gösterilmesine,

kesim yerleri, kamu kurum ve kuruluşları, market, kahvehane vb. halkın görebileceği yerlere asılmasına,
II. Kurban derilerini toplama konusunda Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelikte 26/09/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik neticesinde yayımlanan, İçişleri Bakanlığı'nın 04.10.2013 tarih ve 68303338-3503 sayılı genelgesi doğrultusunda hareket edilmesine.
12. Komisyon kararlarının yerel basında duyurulmasına,
A- BELEDİYENİN GÖREVLERİ
1- 2018 yılında Kurban Bayramında hizmet vermek üzere kurban satış yeri olarak Ardahan Belediye Hayvan Pazarının belirlenmesine,
2- İl Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarına ve sağlık şartlarına uyan mezbaha ile kurban kesim yeri dışında özel bahçesinde veya yeri kurban kesmeye uygun (Aile Apartmanı vb.) vatandaşlarımızdan kendi mülklerinde kurban kesmek isteyenlere izin verilmesine, ancak; umuma açık yerlerde, yol, cadde, sokak, yaya kaldırımı, site ve apartman bahçelerinde, parklarda kesinlikle kurban kesimi yapılmamasına, aksi durumların belediye zabıta ekiplerince engellenmesine, şikayet için Belediyeye ait Alo Zabıta Hattı 153 veya 2113052 numaraların aranmasına ve bu konunun İl Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halka duyurulmasına,
3- Kurban satış ve kesim yerlerinin belediye başkanlığınca halka duyurulmasına, kesim yeri olarak Ardahan Et Mezbahanesinin (Belediye Mezbahanesi) belirlenmesine,
4- Kesim yerinde görev yapmak üzere Kurban bayramı süresince Ardahan Belediyesi bünyesinde görev yapan veteriner hekimlerden kesim günleri için Veteriner Hekim görevlendirilmesine, ayrıca Belediye Başkanlığı tarafından kesim sırasında bayramdan önce Hijyen Yönetmeliğine göre eğitim almış yeterli sayıda kesim elemanı görevlendirilmesine,
5- Kesim yeri olarak tespit edilen Belediye Mezbahanesinin temizlik ve dezenfekte işlerinin yürütülmesine,
6- Kurban etlerinin çekilerek kıyma haline getirilecek olan mekanların hijyenik ortam olup olmadığının Belediye Zabıta yetkililerince denetlenmesine, aksi halde yasak getirilmesine ve gerekli cezanın uygulanmasına, şikayetler için 153 nolu telefondan zabıta ekiplerine ulaşılmasına.
7- Kesim yerinde görevli veteriner hekimlerin iletişim bilgilerinin yazılmasına ve halkın bilgilendirilmesine,
8- Kendi imkânları ile kurban kesecek vatandaşların kurbanlarından oluşabilecek atıkların belediye tarafından toplanmasına, isteyen vatandaşlara da plastik torba sağlanabileceğine, vatandaşların kurban atıklarını çöp konteynerinin yanına değil de bizzat belediye çöp araçlarına vermeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmesine, iletişim için 153 veya 2113052 nolu telefonlardan Belediye Zabıta Müdürü Metin MARANCI ile irtibata geçilmesine.
9- Belediye ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kesim elemanı yetiştirme kurslarının düzenlenmesine, bitirenlere belge verilmesine, kendi kurbanım kesmek isteyen vatandaşların söz konusu kurslara katılmalarının teşvik edilmesine
10- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin bayramdan 15 gün evvel hazır hale getirilmesine,
II- Belediyelerin bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurmasına,
12- Kurban satış ve kesim yerlerinde Belediye Başkanlığınca yeterli miktarda atık toplama araçları ve konteyner bulundurmasına,
B- İL MÜFTÜLUGU'NÜN GÖREVLERİ
I- Kurban hizmetleri konusunda, süresi içerisinde dini açıdan vatandaşımızın aydınlatılmasına, kurban ve vekâletle kurban kesimi konusu ile diğer tüm konuları kapsayan hususlarda gereken bilgilendirmenin çeşitli yollarla yapılmasına,

2- Yazılı ve görsel, ulusal ve yerel basından kurban hizmetleri konusunda gelecek bilgilendirme taleplerinin yerine getirilmesine,
3- Dini alanda aydınlatma konularının sadece belirli kalıplar içerisinde kalınmadan çevre sağlığı, halk sağlığı hususları da göz önüne alınarak geniş çerçevede değerlendirilmesine,
4- Bayram namazı vaazında veya hutbesinde, kesilen hayvanların kulak küpelerinin il ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine tesliminin vatandaşlarımıza duyurulmasına,
5- Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma hattından vatandaşlarımızın kurban ibadetine yönelik sorularının cevaplanmasına, ayrıca Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın kurbanla ilgili dini bilgiler alabilmesi için 0478 211 3123 (Ardahan İl Müftülüğü) 05357042230 (İl Müftüsü Remzi PEHLİVAN), 05464469825 (il Müftü Yardımcısı Turgut TOPALOĞLU), 05335207284 (şube Müdürü Eyüp KALKAN), 05368107338 (il vaizi ishak UYSAL) noıu telefonlardan bilgi alınabilmesine,
6- Kurban bayramı süresince vatandaşların kurbanla ilgili dini vecibelerini tam ve eksiksiz yerine getirebilmeleri için kesim yerinde İl Müftülüğü tarafından din görevlisi (1. gün öğleye kadar Yaşar BIÇAKÇI, öğleden sonra Adem KARABACAK, 2. gün öğleye kadar Adem DÖNEK, öğleden sonra Halil YILDIZ, 3. gün öğleye kadar Erhan süTçü, öğleden sonra Erdal DENİZ) bulundurulmasına,
C- GENEL KOLLUK KUVVETLERİNİN GÖREVLERİ
I- Ardahan Belediye sınırları ve mücavir alanlar ile kırsal alanlarda vatandaşın kurbanını güvenli bir şekilde taşıması, güvenlik içerisinde dini görevini yerine getirmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının gerekli tedbirleri önceden almalarına,
2- Satış ve kesim yerlerine giden güzergâhlar üzerinde ulaşımı kolaylaştıracak gerekli tüm tedbirleri almalarına,
3- Kurban sevk döneminde yol kontrollerinin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Zabıta Ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanlarınca belli noktalarda müştereken yapılmasına.
D- İL SAĞLIK MÜDÜRLUGU'NÜN GÖREVLERİ
I- Kurban kesim süresince gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasına, alınan bu tedbirlerin çeşitli yollarla halka duyurulmasına, özellikle kesikli yaraların artabileceği dikkate alınarak, sağlık kuruluşlarında bu yönde alınacak tedbirlerin artırılmasına, tıbbı müdahaleyi gerektirecek durumlarda 112 Acil Servisini aramaya yönlendirilmelerine,
2- Kurban satış yerinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce Sağlıklı Yaşam Aracı ve Kist Hidatik, Hepatit, Burusella, Şarbon ve kuduz hastalıkları ile ilgili vatandaşlara bilgi verilmesini.
3- Bilgi talep edilmesi halinde yazılı ve görsel basında gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, Bilgi için Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlık Teknisyenleri Oğuz MADEN 05053467030 veya Sinan TURBANCI'nın 05387061339 nolu telefonundan bilgiye ulaşılabileceğine, ayrıca İl Sağlık
Müdürlüklerinin web sitelerinden faydalanabilineceğine,
4- Yerel basın ve medyada beslenme ile ilgili bilgi verilmesine,
E- İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLUGU'NÜN GÖREVLERİ
I- Kurban bayramında kesilecek olan kurbanlık hayvanların, deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir olmaları dini bir vecibe olduğundan, satış ve kesim yerlerinde görevli müdürlük personelinin gerektiğinde halkı uyarmasına,
2- Kulaklarında küpe bulunmayan hayvanların satışının engellenmesine,
3- Hayvanların pasaportlarının olup olmadığının görevlilerce denetlenmesine,
4- Kurban kesim yerlerinde yapılan hayvan kesiminden sonra kulak küpelerinin toplanarak İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne teslim edilmesine, bu görevin muhtarlar, din görevlileri, veteriner hekimleri ve zabıta görevlileri tarafından titizlikle takip edilmesine,
5- Hastalığından şüphelenilen hayvanın görevli veteriner hekim tarafından muayene edilmesine, kurbanlık alıcıları tarafından bu konuda yapılacak bir talep olursa gereken kontrollerin bu gibi durumlarda da yerine getirilmesine,
6- Kesim yerinde Belediyede yeteri derecede veteriner hekim yok ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Veteriner Hekim görevlendirilmesine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce Kurban Bayramı süresince dairede nöbetçi veteriner hekim bulundurulmasına, Bilgi için 2115446 ve Nöbetçi Veteriner Hekimler Mesut Şimşek (05052664171) ve Halil İbrahim YILMAZ'a (05455178388) ulaşılabileceğine, vatandaşların bu telefonlara kurbanla ilgili şikâyetlerini bildirebileceklerinin çeşitli yollarla duyurulmasına,
7- Kurbanlık hayvanların gebe olanlardan seçilmemesi konusunda uyarı yapılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. 25.07.2018
ARDAHAN İLİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
A- KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
HAYVANLARIN SAĞLIKLI, BESİLİ OLMASI,
HAYVANLARIN VETERİNER SAĞLIK RAPORUNUN BULUNMASI, Aşı KAYDI OLMASI, HAYVANLARIN KULAKLARININ KÜPELİ OLMASI,
BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN YANLARINDA PASAPORTLARININ BULUNMASI,
KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN YANINDA NAKİL BELGELERİNİN OLMASI,
GEBE OLMAMASI, KURBANLIK HAYVANLARIN ERKEK OLANLARININ TERCİH EDİLMESİ, SIĞIRLARIN İKİ YAŞINI DOLDURMUŞ OLMASI,
ANADOLUDAN TRAKYAYA SEVKLERİN SADECE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINCA BELİRLENEN ŞARTLARIN
YERİNE GETİRİLMESİ HALİNDE YAPILABİLECEĞİ. BU ŞARTLAR HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ içiN EN YAKIN İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULMASI,
AVRUPA YAKASI DAHİL İSTANBUL'A 06.08.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KURBANLIK HAYVANLAR SEVK EDİLECEK, BU TARİHTEN ÖNCE HAYVAN SEVK İŞLEMLERİ YAPILMAYACAKTIR.
B- KURBAN KESİM YERLERİ
VATANDAŞLARIMIZ KURBANLARINI ŞEHİR VE BELDELERDE KURBAN KESİM YERİ OLARAK BELİRLENEN
BELEDİYE MEZBAHANESİNDE VEYA KURBAN ATIKLARINI BERTARAF ETMEK KOŞULUYLA KENDİ BAĞ, BAHÇE VE ÖZEL MÜLKİYETLERİNDE KESEBİLECEKLERİNE, (UMUMA AÇIK ALANLAR APARTMAN BAHÇESİ HARİÇ)
KÖYLER İLE ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ KESİM YERİ BULUNMAYAN YERLERDE KENDİ BAHÇESİNDE USULÜNE
UYGUN OLARAK KESİLECEK VE ÇEVREYE ZARAR VERİLMEYECEKTİR,
CADDE, SOKAK VE PARK GİBİ KAMU ALANLARINDA KURBAN KESİLMEYECEKTİR.

C- KURBAN KESİLDİKTEN SONRA HALK VE HAYVAN SAĞLIĞI AÇISINDAN
KAN, ATIKLAR VE İÇ ORGANLAR SOKAK VE CADDELERE BIRAKILMAYACAK, EVCİL VE YABANİ HAYVANLARA VERİLMEYECEK VE BU HAYVANLARIN ÇIKARAMAYACAĞI ŞEKİLDE ÇUKURA GÖMÜLEREK İMHA EDİLECEKTİR.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ VE BAYRAM GÜNÜ GÖREVLİ PERSONEL BİLGİLERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI :
Kurban Satış Yeri Görevlileri : Ahmet HANOĞLU Tel.No: 05383412430
Serhat YILDIZ Tel.No: 05373820802
Veteriner Hekim : Funda YILMAZ Tel.No: 05368133338
Kurban Kesim Yeri Görevlileri: Reşat BULUT Tel.No: 05345872493
Nusret AVCI Tel.No: 05314937566
İL CEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLUGU:
il Müd. Yrd. Kıvanç OKTAY Tel. No:05325456487
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLUGU;
Veteriner Hekim Mesut ŞİMŞEK Tel.No: 05052664171
Veteriner Hekim H. İbrahim YILMAZ
İL MÜFTÜLUGU:
Bayramı Günleri Kurban Kesim Yeri Görevlileri: Tel.No: 05455178388
I. Gün Öğleden Önce : Yaşar BIÇAKÇI Tel.No: 05348591332
Öğleden Sonra : Adem KARABACAK Tel.No: 05355823308
2. Gün Öğleden Once : Adem DÖNEK Tel.No: 05536356972
Öğleden Sonra : Halil YILDIZ Tel.No: 05076816904
3. Gün Öğleden Önce : Erhan SÜTÇÜ Tel. No: 05324785891
Öğleden Sonra : Erdal DENİZ Tel. No: 05359656613
ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ

Yasal Uyarı: Yayınlanan haberlerin tüm hakları 23 Şubat Gazetesi Ardahan Haber'ya aittir. Kaynak gösterilse dahi haberlerin tamamı özel izin alınmadan kullanılmaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılan haberin aktif link verilerek kullanılabilir.
  • KULLANICI ve EDİTÖR GİRİŞİ
  • Facebook veya Twitter hesabınız ile güvenli ve hızlı bağlanabilirsiniz!
  • Gizlilik Sözleşmesi gereği kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
  • Facebook ile Giriş Yap  
  • KULLANICI GİRİŞİ
  • Eğer Kayıtlı Kullanıcı Değilseniz KAYIT OL!
  • YORUM YAZ
  • KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI